SLR consolidatie en voortgang vorming additionele afspraken SLA’s:

Per OBO is maandelijks een uitgebreide service level rapportage beschikbaar. Deze dient om de dienstverlening te verbeteren.

In dit geconsolideerde overzicht staat aangegeven wat de beschikbaarheid van de deelsystemen per OBO is geweest en daarnaast de aantallen vragen/verzoeken die bij de OBO’s zijn binnengekomen.

Indien er PRIO 1 incidenten zijn geweest, worden deze hier eveneens toegelicht.

 

De rapportages zijn te vinden in de bijlage: (https://tbokadaster.atlassian.net/wiki/pages/viewpageattachments.action?pageId=819208 )